Je hebt een account aangemaakt op easyjobs.nl. Om je kans te vergroten is het belangrijk dat je je profiel vult en up-to-date houdt. Maar hoe doe je dat? 

  1. ga naar mijn  profiel.

  2. klik rechts boven in op wijzigen.

  3. vul je persoonlijke gegevens aan en sla ze hierna op. Easy!   

Heb je het antwoord gevonden?