Als Nederlandse burger betaal je altijd mee aan volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Voorbeelden van dit soort verzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Ziektewet en de Werkloosheidswet (WW). Hoeveel je mee betaalt, is afhankelijk van de hoogte van je loon. Ook betaal je inkomstenbelasting over je loon. Waarom wordt er belasting ingehouden? Dat lees je hieronder.

De verzekeringspremies en de inkomstenbelasting heten samen ‘loonheffing’. De loonheffing wordt door easyjobs ingehouden op je salaris en overgemaakt aan de Belastingdienst.

Over een gedeelte van de belasting die je moet betalen, krijg je korting. Daardoor hoef je over een deel van je inkomen geen belasting te betalen. Dit regel je met de loonheffingskorting.

Je hebt zelf de keuze om deze korting toe te passen of niet.

Loonheffingskorting WEL toepassen

Als je werkt, heb je recht op loonheffingskorting. Je vraagt deze korting aan bij je werkgever (in dit geval easyjobs). Jij betaalt dan minder belasting, en houdt netto meer loon over.

Loonheffingskorting NIET toepassen

Heb je meerdere werkgevers? Of ontvang je een uitkering en heb je daarnaast een baan? Dan kun je maar bij 1 werkgever de heffingskorting toepassen. Doe dit bij de werkgever waar je het meest verdient. Als je bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op je belasting. Je moet dan achteraf extra belasting betalen.

Heb je het antwoord gevonden?