Easyjobs is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en voldoet aan de NEN-norm 4400-1 voor de uitzendbranche. Zo bent u gewaarborgd dat easyjobs aan haar verplichtingen jegens de belastingdienst voldoet, zodat je daar niet voor aansprakelijk kunt worden gesteld.

Ook wordt gewaarborgd dat de onderneming geen gebruik maakt van werknemers die niet gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid, wiens identiteit niet is vastgesteld of een valse identiteit hebben aangenomen.

Je kunt de erkenning volgens de NEN 4400-1 normering van easyjobs raadplegen op: www.normeringarbeid.nl. Bovendien voldoet easyjobs aan de registratieplicht voor uitzendbureaus die in 2012 is ingesteld. Je kunt deze registratie raadplegen op www.kvk.nl. Het KvK-nummer van easyjobs is 75915014/75915081

Heb je het antwoord gevonden?